สอบ sat รับรองผล     เรียน sat เจาะลึก เข้มมข้น    ขอใบเสนอราคา ออนไลน์

SME Start Up

SME Startup เริ่มต้น ธุรกิจ อย่างไร

ในยุค Thailand 4.0 เทคโนโลยี่ คือ สิ่งสำคัญ หาก เรานำมาใช้ ได้อย่างเหมาะสม

เราจะได้ รับ ประโยชน์มากมาย คือ

ลดเวลาในการทำงาน

ลดต้นทุน การผลิต ลดต้นทุน การจัดการ

ลดแค่ 2 อย่างนี้ ก็ทำให้ เรา นำหน้าคู่แข่งได้ อย่างง่ายง่าย แล้ว โดยใช้ tools สองอย่างนี้ คือ

ระบบจัดการร้านอาหาร หรือ ระบบ POS

ระบบจัดการ โครงงาน