ท่อดัก

ท่อดัก
Contact Information
20 ซอยบางนา-ตราด 19 แยก 4 แขวงบางนา , เขตบางนา, กรุงเทพฯ 10260
Detailed Information

ท่อดัก ส่วนใหญ่จะถูกนิยมนำมาใช้ในงานระบบระบายอากาศ ระบบทำความเย็นการออกแบบ ซึ่งจะมีการติดตั้งไว้ในส่วนบนของโรงงาน เช่น หลังคา หรือเพดาน และต่อส่วนที่ต้องการดึงอากาศโดยท่อดักลงมา เพื่อให้ความเย็นลงมาอย่างทั่วถึงในส่วนที่ต้องการ โดยการนำพาอากาศไปจ่ายในส่วนท่อต่างๆ ของอาคาร และยังสามารถควบคุมความเร็วและปริมาณอากาศได้อีกด้วย