ทำฟัน ลาดพร้าว

ทำฟัน ลาดพร้าว
Contact Information
206-208 อาคาร K 5 CDC ประดิษฐ์มนูธรรม คลองจั่น , กรุงเทพฯ, ลาดพร้าว 10240
Detailed Information

ทำฟัน ลาดพร้าว กับทีมทันตแพทย์ ที่มีประสบการณ์ เราให้ บริการงานทันตกรรม ทำฟันทั่วไป ให้บริการทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ แบบครบวงจร รักษาโรค และความผิดปกติ ของฟันและช่องปาก ด้วยการศัลยกรรม รักษาฟัน ให้ยา และวิธีการอื่นๆ ตรวจปากและฟันของผู้ป่วย ใช้เครื่องเอ็กซเรย์ และ ทดสอบตามความจำเป็น เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะของความผิดปกติ แวะตรวจสุขภาพปากและฟัน เพื่อความสวยงาม และเพื่อบุคลิกภาพที่ดีขึ้น ฟันดูสวยงาม ยิ้มสวยมากขึ้น