ทำฟันเด็ก

ทำฟันเด็ก
Contact Information
206-208 อาคาร K 5 CDC ประดิษฐ์มนูธรรม คลองจั่น , ลาดพร้าว, 10240
Detailed Information

ทำฟันเด็ก สำหรับเด็กแรกเกิดถึง อายุ 12 ปีโดยทันตแพทย์ สำหรับเด็ก โดยเฉพาะให้คำปรึกษา ดูแลรักษา ป้องกันปัญหา สุขภาพช่องปาก และ ฟันแก่เด็ก ไม่ว่าจะเป็น การขัดฟันเคลือบฟลูออไรด์, การผนึกหลุมร่องฟันป้องกันฟันผุ, การอุดฟัน, การรักษาโพรงประสาทฟัน, การครอบฟัน กรณีที่มีฟันผุ ลุกลามมาก, การถอนฟัน, การ X-ray ตรวจสุขภาพฟัน , การใส่เครื่องมือกันฟันล้ม หรือเครื่องมือขยาย ช่องว่างสำหรับฟันแท้ รวมถึงให้คำปรึกษา วางแผนล่วงหน้าว่าต้องจัดฟันไหม