สอบ sat รับรองผล     เรียน sat เจาะลึก    new-estima2016    new-panamera
%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8     %e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2   

ระบบรักษาความปลอดภัย บ้าน

ประตูรีโมท
นาวิเกเตอร์ เทคโนโลยี โซลูชั่น
สมุทรสาคร ตำบล พันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74000

ประตูรีโมท ใช้งานง่าย มีรีโมทควบคุมการเปิดปิด ประตู จะทำงาน เสมือนหนึ่งเป็นกุญแจ ในตัวมันเอง ซึ่งแน่นอนว่าการติดตั้งประตูรีโมท ต้องมีอุปกรณ์ความปลอดภัยร่วมด้วย เช่น ไฟฉุกเฉิน ขณะมีการเปิด หรือ ปิด ประตู เซ็นต์เซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวาง ป้องกัน การหนีบทับ ของประตู

ประตูรีโมท
02-417-1400
ประตูอัตโนมัติ
นาวิเกเตอร์ เทคโนโลยี โซลูชั่น
สมุทรสาคร ตำบล พันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74000
7400

ประตูอัตโนมัติ ถูกควบคุมโดยสัญญาณระยะไกล รีโมทคอนโทรล หรือระบบเซนต์เซอร์อัตโนมัติ เพื่อให้ประตูเปิดปิดเอง โดยทั่วไปเรานิยมใช้กันมากตามร้านสะดวกซื้อ โรงแรม โรงพยาบาล สนามบิน หรือ แม้กระทั่งบ้านเรือน เพราะเป็นที่รู้กันว่า การติดตั้งประตูอัตโนมัติ มีประโยชน์มาก เหมือน ระบบ ประตูรั้ว รีโมท 

02-417-1400